Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. De Exploitatie der Ombilin-kolenvelden.

1. Koninginne baai - Emmahaven - algemeen

emplacement der havenwerken.

2. Kolenstortinrichtiiig aan de Emmahaven

met detailteekeningen.

3. Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust met 3a. Lengteprofiel en

3b. Dwarsprofiel van de kolonialen

B. Lijn der stoomvaartverbinding van Aden

met Poeloe Wai en de Emmahaven. 6a. Graphische voorstelling van hetaschgehalte

der Ombilin-kool en analyse. 7. Graphische voorstelling van het aantal tonnen kolen, geproduceerd in de jaren 1895-1899.

6. Situatiekaart der Gouvernementstinmijnen op het eiland Bangka.

B '• Graphische voorstelling der jaarlijksche tinproductie van 1821 -1898.

7. Irrigatie.

1. Kaart der Irrigatie-werken van het plateau Tjihea.

2. Lengteprofiel van het hoofdkanaal.

3. Waterleiding van de Tji-tapen.

4. Syphons (waterdoorgangen) onder den spoor¬

weg en bij Tji-pangawaren.

Sluiten