Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Batara Narada. Vervolgens verleent Batara Goeroe Kama weder zijn gewone gestalte.

10. Batara Goeroe.

De beide andere poppen stellen voor:

11. 'mbo'q lara Kedini.

12. Raden Kedana.

II. Lakon Lokapala.

Behandelt de lotgevallen van de beide zoons, Soepela en Soepali en van de dochter, Dewi Andjani, van Lagoetama, vorst van Anggrastina. Laöoetama had zijne gemalin Dewi Windabdi, met zijn vloek getroffen, waardoor zij in een toegoe-wasesa, een zuil, veranderd werd. De voorstelling toont ons in hoofdzaak den strijd van de beide zoons — als apen — tegen den reuzenvorst van Goewa Kiskenda en den titaan Maesasoera.

1. Raden Soepali.

2. Raden Soepala.

3. Soegriwa. ) Dezelfde als 1 en 2 doch in

4. Soebali. ) apengestalte.

5. Dewi Windardi.

tl Dewi Andjani.

7. Praboe Lagoetama.

8. 'mban Sasmitapoera

9. 'mban Sambiwara.

10. Patih Lemboesoera, Rijksbestierder van

Sluiten