Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dit doel hadden zy de gedaanten aangenomen van een wilden olifant en van een draak, doch zij werden beide verslagen. Twee andere veranderden zich daarop in een paard, Koeda Sembrani en in een paardenkooper die dit paard den vorst van Astina te koop aanbood.

De vorst van Astina liep in den hem gespannen strik en zeker zoude h\j er het leven b;j ingeschoten hebben, hadde niet zijn broeder, Soedarsana, die door Batara Narada gewaarschuwd was. het paard, dat (ïendrajana zou ontvoeren, gedood.

1. Een Koeda Sembrani. paard.

Djoeragan Sembirawa. paarden kooper.

3. Patih Permada. rijksbestierder

4. Qadjah meta. olifant.

'>■ Dewi Retna ning sih.

o. Nagaradja, draak.

7. Praboe Mintaja

8. Endang. dienstmaagd.

Praboe Soedarsana.

10. Praboe Gendrajana. gezeten op een Koeda Sembrani.

VII. Lakons Laniré Dasamoeka, Rabine Mandaraka. Bratajoeda tinanding, Wrekoedara ngoepaja banjoe soetji.

De eerste figuren stellen voor de gebeurtenissen, die voorvielen bij de geboorte van den reuzenvorst Laniré Dasamoeka, de volgende, die welke naar aanleiding van het huwelijk van Naraso.vta. Koning van

Sluiten