Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij de fraaie maskers, topeng, langs de deuren opgehangen. waarmede o.a. de avonturen van Raden Pandji Koeda Wanengpati, den zoon van den vorst van Kediri worden aanschouwelijk gemaakt.

Het batikken is — wij kunnen ons slechte tot de hoofdzaak bepalen — het met was beteekenen en daarna verven van katoenen weefsels. Door middel van een koper wasgietertje wordt de was in vloeibaren toestand in patronen op het doek gebracht en dit aan de keerzijde van het doek herhaald, zoodat beide zijden volkomen gelijke figuren vertoonen. Vervolgens wordt het alzoo beteekende doek in den verfkuip gedaan, opdat de verf tot alle onbedekte plaatsen doordringen kan. Om meerdere kleuren aan te brengen moet het dezelfde bewerking andermaal ondergaan, waarbij dan ook bedekt wordt, het gedeelte dat reeds gekleurd is, tenzij men verlangt, dat dit door oververven met een andere kleur een derde tint krijge.- Wanneer het patroon op deze wijze gereed gemaakt is, wordt de was door uitwasschen in lauw water verwijderd. Tegen de beide smalste wanden is het geheele procédé om bruin en blauw — dus in twee kleuren - te verven opgehangen waaruit blijkt dat alleen daarvoor negen bewerkingen noodig zijn.

1. Beteekening aan de eene zijde.

2. Beteekening aan de keerzijde.

3. Retouche der teekening.

4. Opvulling van alle deelen die geen kleur

inogen aannemen.

5. Eerste kleuring, indigo.

3. Gebatikte stoffen.

Sluiten