Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Modellen van voorwerpen bij lijkverbrandingen gebezigd.

58. Masker van een lijkbaar, wadah.

59. Model van een kist. waarin liet lijk van een Brahmaan verbrand wordt.

60. Model als boven voor een Ksatrya, leeuw. 2 stuks.

61. Model als boven voor een Wesya. olifant.

Voorwerpen met betrekking tot den godsdienst

62. Siwa-priester in vol ornaat.

63. Koperen bidschel.

64. Koperen drievoet.

65. Koperen wierookbrander.

66. Koperen olielampje.

67. Koperen blad voor offeranden, op houten voet

met deksel.

68. Zilveren wij waterkommetje.

69. Steenen wijwaterkommetje.

70. Steenen w\jwaternapje.

71. Steenen wierookbrander.

72. Wijwaterkwast met zilveren steel.

73. Zilveren schenklepel voor wijwater. 74 Boedha-priester in vol ornaat.

Het Hindoeïsme, waarop de hierboven genoemde voorwerpen betrekking hebben of waarvan zij een uitvloeisel zijn, is hoofdzakelijk de godsdienst der hoogere standen ; liet volk is daarvan slechts weinig doordrongen. Dit daarentegen vereert nog altijd de oude landsgoden, van vóór den tijd dat de Hindoes kwamen. Twee dezer zijn

Sluiten