Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier vertegenwoordigd als kleine, van Chineesche duiten vervaardigde popjes te weten:

76. Dewa bagoes Panatahan Badoe.ng en

77. Dewi Seri, doch als oorspronkelijke godin van den landbouw.

In de tempels genieten zij hooger aanzien dan de Hindoegoden, wier beeldtenis men daarin slechts zelden aantreft. Is dit het geval dan doen zjj daarin uitsluitend als tempelwachters dienst. De verzorging der muntengoden, Raboet sedana geheeten, is toevertrouwd aan een priester, in tegenstelling van den Hindoepriester die Padanda genoemd wordt, Pemangkoe geheeten. Op hunne jaardagen draagt men deze goden in plechtigen optocht naar het strand om hen te laten baden. Daartoe bezigt men een fraai gesneden

78. Draagstoel, die begeleid wordt door

79. Lansen en

80. Vlaggen dragende mannen, terwijl de draagstoel

door zonneschermen tegen de stralen der zon beschermd 'wordt. Offerande door meisjes ge torscht, voert de stoet mede op

81. Zilveren Schalen.

Wapenen en huisraad.

82. Stootwapen met fraai beschilderde scheede,

zilveren beslag en op den zijkant der scheede met een uitgesneden kop, Boma voorstellende, versierd.

83. Oender, muziekinstrument, met metalen toetsen,

behoorend tot de gamelan.

84. Sirihzak.

85. Sirihdoos.

86. Sirihtasch van hoofden, als zij op reis zijn.

Sluiten