Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fagrea imperialis Miq.

Elaeocarpus grandiflorus S. M.

Bruguiera Rempii B. L.

Spathodea campanulata Bauv. Schizolobium exelsum Yog.

10. Proefstation voor de Suikercultuur te

Probolinggo, Oost Java

Volledige verzameling van praeparaten met betrekking tot de ziekten van het suikerriet, zoo ook van de verschillende insecten en andere dieren die het in zijn wasdom belemmeren. De etiquettes op de flesschen duiden den aard der verschillende praeparaten aan.

11. Proefstation voor de suikerkuituur te

Kagok, Tegal, West Java

Volledige verzameling als voren.

12. Gouvernements Kina-onderneming, Pre-

anger-Regentschappen.

Een kompleete verzameling van kinamonsters zoo in stam als in bast vergezeld van een herbarium, graphische voorstellingen en situatiekaart.

Sluiten