Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAL VII.

ETHNOüRAPHISCHE VERZAMELINGEN gemaakt gedurende de Siboga-expeditie en den tocht van Dr. A. M. NIEUWENHUIS dwars door Borneo van Oost naar West.

I. DE SIBOGA EXPEDITIE.

De verzameling ethnographica in de systematische opgave hierachter vermeld, eischt eene nadere verklaring hoe zij bijeengebracht werd.

Als bekend mag worden ondersteld, dat van Maart 1899 tot Februari 1900 de Regeering H. M. Siboga beschikbaar stelde voor het onderzoek naar de marine fauna en flora van den Indischen Archipel.

Deze expeditie ging uit van de Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën en stond onder leiding van den ondergeteekende, terwijl de Kapitein-Luitenant t./z. G. F. Tydeman (toen Luitenant t/z. Ie kl.) als commandant optrad. Hem ter zijde stonden de officieren der Marine Boldingh en Hoorens van Heyningen. De wetenschappelijke staf bestond verder uit Mevrouw A. Webek van Bosse, Dr. J. Versluijs, den Heer H. F. Nierstkasz, Dr. A. H. Schmidt, tevens arts en den teekenaar Huysmans.

Gedurende de expeditie werd een weg afgelegd van

Sluiten