Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook eerder aan sterk ontwikkeld nationaliteitsgevoel te moeten toeschrijven dan aan iets anders. Als voorbeeld hoe ook zijn vertaler — behalve naar 't mij voorkomt door 't vertalen zelf — getracht heeft hem grooter te doen schijnen, dan hij werkelijk is, moge hier volgen dit citaat uit de „Vorrede":

„Keine fremde Litteratur hat ihm die Muster geliefert, kein Meister hat ihm Vers und Reim gelehrt." .... waarmede dan dit uit prof. "Wiener's werk in lijnrechte tegenspraak blijkt: „Rosenfeld has read the best German and English authors, and although he knows these languages only superficially, he has instinctively guessed the inner meaning contained in their works, and he has transfused the art of his predecessors into his own spirit without imitating tliem directly. One cannot help, in reading his verses, discovering his obligations to Heine, Schiller, Moore, and Shelley; but it is equally apparent that he owes nothing to them as regards the subject-matter of his poems. He is original not only in Jewish letters but in universal litterature as well."

Wie niet ziende-blind is of 't verkiest te zijn zal 't eens zijn met Prof. "Wiener, (ik zelf (zie hierboven) stootte op Heiniaanschen meer-daninvloed) al zal hij dan ook moeten glimlachen om de naïveteit van den professor, die ongetwijfeld beter taalkenner en historicus dan kunst-

Sluiten