Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijke visie op van het zich, onder verademingszuchten, lekker - in - elkaar - zakkend - neer vlijen der lijven in de gemakkelijke stoelen, 't geen ook de voorstelling is, die hier bij de afgebeelde personen-zelf ontstaan is. v. C.) van héweer-thuis-zijn, Oost-west-thuis-best en van-noutoch-wel-'s-eventjes-te-willen-zitten." Deze drie woord-combinaties zijn, ofschoon ze wat heel véél lijken, geen van allen overtollig. De eerste teekent het 't-eerst-opkomend tevredenheidsgedachtetje in eigen spreektaal vluchtig gedacht; de tweede: het, in 't-den-tijd-hebben-langzaammoei-denken-van-'t-rusten, smakelijk-en-genoeglijk-waardeerend-bemerken van het feit, dat anderen dat ook zoo gevoeld hebben, in 't aanwezig-zijn van een spreekwoord, waarin je je eigen geniet-gedachtetje, zoo goed toebereid, nog eens overkauwt; de derde: de als om zich te verontschuldigen gedacht-geuite meening, datje na zoo n wandeling toch wel even zitten mag. Zie ook eens het fel-levensware van houding en woorden van den op een kar zittenden straatjongen en ouwe Sien (blz. 127), of hoe scherp dit is geteekend: „Met een kracht-duw draaide de jongen den wagen, die dwars op de straat stond als in-aanvaldreiging tegenover den kruidenierswinkel." Of de visie van hoe 't verlaten, verwaarloosde boeltje daar staat: en het

was alsof het vaak in plasregens had gestaan en bestemd was in veel gezwerf te vergaan,

Sluiten