Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echt door het overige van het figuur-geheel waarvan zij deel is, zelfs niet den indruk van iets op-zich-zelf-menschelijk-waars op ons maakt, — niettegenstaande je dus, eigenlijk alles bij elkaar genomen, heelemaal niets bent, heeft meneer Drabbe je toch zoo liefgehad, dat hij, van den weeromstuit even grof wordend als jij-zelf, je misdadige lichtzinnigheid voor iets lofswaardigs aanziet en op blz. 326 cursief laat afdrukken, dat het kindje er zoo flink uitziet voor 'n zevenmaandsch, zoodat je hem oogjes-glimmend, ginnegappend en zich-in-de-handen-wrijvend hóórt en ziét zeggen: „Ja ik heb er nog niet genoeg an, jelui hebt toch gehoord wat m'n apostel van 'n Doorweerd op blz. 216 gezegd heeft, toen-ie z'n vrouwtje plaagde met 'r schijnbaar ontijdig bevallen, nou ik ga daar nou nog even op door, ik zeg expres zèvenmaandsch, opdat jelui nog ereis, driedubbel overgehaald goed zult begrijpen, dat 't 'n négenmaandsch kindje was, want daarin, zie je, zit juist de grootheid van m'n Doorweerd: socialistische betoogen houden, nou dat doen er zoo velen; boeken schrijven, dat, dat doe ik Drabbe zelfs, en dat wil zeggen, maar te zorgen, dat je huwelijk, zooals we dat familjaar-weg noemen, 'n „motje" wordt, éh, dat kunststuk kunnen jelui toch niet, dat kan m'n Doorweerd alleen, dat is nou eigenlijk, zie je, niet langer woorden maar daden, dat is de vooruitstreverigheid in praktijk gebracht, dat is nou eigenlijk

Sluiten