Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord — opgedirkt vinden. Daarbij komt nog, dat wij nooit kunstgenot kunnen hebben van de verhevenheid en schoonheid van gevoelens en woorden van figuren in episch werk. Het genot dat deze verschaffen, is, in de allereerste plaats, ethisch. Zelfopofferende vaders, trouwe bruiden en hoogmenschelijk beminnende Teunissen zouden wij, ware dit niet zoo, meer moeten bewonderen in een kunstwerk dan zelfzuchtige vaders, ontrouwe bruiden en bestiaal beminnende Teunissen, al waren de laatsten dan ook juister afgebeeld dan de eersten. Dat wat wij bewonderen is echter geen van die allen, maar alleen de juistheid van het opmerken en doorvoelen van den kunstenaar en deze kunnen wij niet anders gewaarworden dan wanneer het opgemerkte of doorvoelde zoo is weergegeven, als het 't zich-zelf zou doen, indien 't kon. Zoo een proef op de som te leveren is, probeeren wij 't met dezen: "Wij genieten dan het meest van het weergeven van een gedachtengang indien hij precies, bijv. zoo gebroken, is weergegeven als hij ontstond, of zoude iemand meenen, dat wij meer zouden genieten indien hij door den auteur „verduidelijkt" ware?

De Heer Teirlinck deed wat hij deed inderdaad om „schoon en waar" te blijven. Hij slaagde hierin echter, niet omdat hij, naar hij meent, de gevoelens van zijn Teunis „beter" vertolkte, dan deze zelf zou hebben gedaan,

Sluiten