Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid uitstekend volgehouden figuur van Lote, voor de prachtige bladzijden over het afsterven en kisten van Viktoorken.

Als het mag gebeuren, dat, gelijk hier, Schoonheid voor eene wijle hare vreugde over eigen begenadiging heeft verloren en ik in hare oogen het vol-begrijpen der smarten van ons arm geslacht wegen zie: de liefde, de hoop- en -teleurstelling, het wegwerpen van wat het eenig geluk zou geweest zijn om een ijdelen waan, het leed om het voor goed verlorene, de armzalige berusting, het klein weer-grijpen naar een nieuw gelukje, wee ons, hoe begrijp ik die alle dan beter in de weerspiegeling van haar diepen blik dan uit hun eigen bewogen gelaten.... Maar prijzen we ons gelukkig ook, daar tevens het schoone wonder mocht geschieden, dat, wen zij treurt om der menschen smart, de menschen, slechts dan zonder wreedheid, blijde worden om een treuren, juist wijl zij de treurende zoo fel beminnen en al het onedele dan verre van hen is!

December '04.

Sluiten