Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1)E VROUWENBEWEGING.

„Daa Woib wird erstala Gattin zur „Hiilfte Menscli und erst ala Mutter „ganz Mensch."

Eduard von Hartmann.

(Tageafragen p. 126).

In liet voor eenige jaren verschenen boekje „Vrouwenbelangen. Drie vraagstukken van actueelen aard" schreef dokteres Aletta H. Jacobs: (pag. 7) Evenals aan iedere groote en grootsche „beweging van volkeren of van individuen de zucht „tot vrijheid en onafhankelijkheid ten grondslag „ligt, zoo beoogt ook onze beweging [het feminisme] niets anders dan v r ij h e i d en „o n a fhankelijkheid voor de v r o u w. „Lr is waarlijk geen zelfzuchtiger, geen bekrom„pener standpunt denkbaar dan dat, waarbij de man „meent aan de vrouw niet de keuze te moeten „laten van den levensweg, dien z ij meent dat „h aar zal voeren tot g e 1 u k."

i

Sluiten