Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t er slechts op aankomt of zij in dien werkkring de samenleving de grootst mogelijke diensten zal kunnen bewijzen. En bedenkt men nu dat een vrouw haar land niet beter dienstbaar kan zijn dan door 't als wakkere huisvrouw een flink getal voortreffelijk opgevoede burgers te schenken »), dan volgt daaruit, tint „de onafhankelijke intellectueel ontwikkelde vrouw", (waarover Mevr. Jacobs op blz. 15 spreekt,) welke „weigert een verbond te „sluiten met een man, in zedelijke waarde2) niet „met haar gelijkstaand", „weigert den wettelijken „huwelijksband, zoolang het burgerlijk wetboek „haar na het aangaan van dien band, bejegent „als een onmondige" en voor wie het huwelijk pas „aannemelijk" zal zijn, wanneer „aan het huwelijksformulier elke der vrouw vernederende paragraaf ontnomen" en „het zedelijk gehalte van het gros der mannen verhoogd" is, niet de ver-

1) Dat wist ook Napoleon, toen bij de naar komplimentjeshengelende Mad. de Staël op haar vraag, wie hij voor de grootste vrouw van zijn tijd hield, toevoegde : celle qui a eu le plus d'enfants. De keizer hield niet van vrouwen met manlijke bevliegingen en hadden onze vrije-vrouwtjes in zijn rijk vertoefd, ik ben hard bang, dat 't haar gegaan ware als de arme Madame de Staël: met een grenadier aan iedere zij in versnelden pas de grenzen overgezet!

2) Mevr. Jacobs bedoelt waarschijnlijk „kuischheid", want een vrouw verstaat onder een „zedelijk" man, niet, gelijk men allereerst mooht verwachten, een rechtvaardig, waarheidlievend en zjjn maatschappelijken plicht getrouw vervullend man, doch iemand die geen liaisons heeft en zich niet met lichte vrouwen afgeeft.

Sluiten