Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluiten om voor do toekomst haar geluk te verhoogen, doch waartoe van haar kant vóór alles de gezindheid vereischt wordt als huisvrouw en eventueel als moeder trouw haar plichten te vervullen. Eerst door dat voornemen verkrijgt haar overgave aan den man een zedelijk karakter, niet. zooals gewoonlijk wordt beweerd, door de geslachtsliefde.

In een overspannen, liefdez wij melend boekje van jonkvrouwe A. de Savornin Lohman, „De liefde in de vrouwenkwestie ') viert die foutieve opvatting wel haar hoogtijd. Deze schrijfster meent dat „het" geluk slechts voor die héél enkele bevoorrechte vrouwen is weggelegd, die een groote, ware liefde deelachtig zijn (pag. 27); de groote meerderheid „liet gewone banale genre", „het aantal „gansjes, dat jaarlijks naar de markt wordt ge„dreven om er een man te zoeken" (pag. 29), dat doet alsof 't zich een voorstelling van liefde maakt, terwijl t in werkelijkheid „slechts op on„noozele wijze reikhalst naar 't groote ideaal van „„mevrouw" heeten (zonder eenig begrip van „de realiteit aan t huwelijk verbonden)" (pag. „5:5), sluit „een zonder e elite liefde onzede„1 ij k huwelijk" (pag. 44), niet wetende „hoe „alléén het zoo uiterst zelden voorkomende liefde-

1) Dat echter ook een rake eu leuk ongegeneerde kritiek geeft op het abominabele „Hilda van Suylenburg" van Mevrouw Goekoop.

Sluiten