Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle menschelijke natuurdriften als op stuifzand te willen bouwen.

Die dwaasheid begaan alle ij veraars eti ijveraarsters voor vrije liefde en vrije echtscheiding. Inplaats van den natuurlijken gevoelsdrang ondergeschikt te maken aan zedelijke doeleinden, maken zij deze laatste tot speelbal van toevallige hartstocht en willekeur. Het hoofddoel van het huwelijk, de voortplanting van 't geslacht en de zedelijke opvoeding der kinderen, behandelen de leeraars der „vrije liefde" zelfs als een private zaak, waarvan de echtgenooten geen rekenschap schuldig zijn en waaraan zij zich naar goedvinden mogen onttrekken. Niettegenstaande hun mooie praatjes, missen zij 't bewustzijn van de zedelijke plichten, welke man en vrouw jegens hun land, jegens elkaar en hun kinderen hebben te vervullen. De grootere sterfte en misdadigheid van die jeugd, welke t ongeluk heelt de verzorging van beide of van één der ouders te missen, het grootere contingent dat van haar de prostitutie ten offer valt, getuigen nu reeds wat we van die vrije-vlinderliefde te wachten hebben ').

Stelt men het huwelijk bij éénzijdige opzegging

1) Vergelijk de oijfera der Statistiek bij A. von Oettingen, Moralstutistik. 3e Auflage. 1882. Abel Pouzol, La recherche de la paternite. 1902. Het percentage is zoo hoog, dat een ongunstige erfelijke aanleg mee in rekening moet gebracht worden.

Sluiten