Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven of weldra zal zij in wetenschap en techniek, 111 kunst en wijsbegeerte als gelijke van den man uitblinken.

Sedert John Stuart Mi 1 I's ') ,.The Subjection of women is dit soort beschouwingen geliefd bij al wat dweept met „vrijmaking der vrouw". O]» steviger» grondslag nogtans rusten die verwachtingen niet, en wie de desbetreffende betoogen bij Mill leest, wordt voor de zoóveelste maal in zijne overtuiging bevestigd, dat zelden een talentvolle middelmatigheid sterker overschat is, en meer ten onrechte een wereldnaam heeft verworven, dan deze wijsgeer.

Reeds aanstonds treft, dat Mill genoopt is te erkennen (p. 133 van de eerste uitgaaf) dat in de schoone kunsten, in welker beoefening men de vrouw nooit verhinderd, doch veeleer aangemoedigd heeft, de minderwaardigheid van haar werk zeer sterk uitkomt. liet lag voor de hand dit aan geringer begaafdheid en scheppingsvermogen te wijten, doch dat zou niet Mill s vooropgezette theorie der natuurlijke gelijkheid van man en vrouw hebben gestreden. Hij vond er daarom wat anders op en schreef 't op rekening van drie

1) Vergelijk over Mill o.a. Stanley Jevong, Tlieory of political eoonomy, en Principles of the aoience; verder Von Hartmann, Das uittliche Bewusstsein pag. 486 — 488, von Jhering, Der Zweck irn Recht. 1. p. 543 - 550.

Sluiten