Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sten beter met de beginselen der muziekleer bekend zijn.

Compositielust en componeergenie schijnen dus merkwaardigerwijze slechts hen aan te waaien, welke muzikaal onderricht genieten om later den kost te kunnen verdienen! Het is jammer voor Mill s theorie, dat met dit doel noch een Schumann, noch een Wagner, die toch geniale werken schiepen, hun muzikale opleiding ontvingen, en dat aan den anderen kant in de 10e eeuw een ontal musiciennes op conservatoria enz. onderwezen werden, zonder dat ook maar één van haar een werk maakte van groote beteekenis. Ongetwijfeld is theoretische kennis onmisbaar tot het maken van een muziekwerk van blijvende waarde; de vrouwen namen echter vroeger evengoed als nu compositie-onderricht of konden het althans nemen en dei-gelijke lessen zijn bovendien zoo weinig noodig om een oorspronkelijken aanleg tot produceeren te brengen, dat van bijna alle geniale componisten vermeld staat, dat zij hun ingevingen reeds op papier brachten, voor ze eenige kennis van compositieleer hadden.

De tweede aangevoerde reden staat op hetzelfde peil. Als nog meer dan de wijsbegeerte de kunst den geheelen mensch eischt, al zijn denken en voelen (pag. 130), en het uitoefenen van een ander beroep nevens dat van schrijver of kunstenaar, noodzakelijk verhindert iets geniaals te scheppen,

Sluiten