Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liooger waarde, dan wanneer zij wat romannetjes of' sonnetten knutselt, die na een paar jaar geen sterveling meer leest. Moesten we op eens alles missen, wat sedert Eva door vrouwen in de kunst is gepraesteerd. ik geloof dat we ons spoedig troosten zouden! Wie geeft niet toe dat de wereld bij bet verlies van slechts één uit de groote meerderheid der composities van een Bach, een Beethoven, een Schumann, een Chopin, een Wagner meer scha zou lijden dan wanneer alle vrouwelijke composities, die van de juffrouwen Ghaminade en van Oosterzee inkluis, door een toeval plotseling te loor gingen ? Wie geeft niet voor één drama van Sophokles of Shakespeare of voor den Faust van Goethe alle brieven van Madame de Sévigné en alle romans van George Sand en alle bundels verzen, die juffrouw Swarth vervaardigd heeft en met noeste vlijt nog zal vervaardigen, met blijdschap en een gerust geweten prijs? En in dien trant kunnen we voor alle kunsten wel blijven doorvragen! Waarmee ik natuurlijk geenszins wil gezegd hebben, dat vrouwen niet menigmaal in litteratuur en schilderkunst voortreffelijke dingen hebben voortgebracht, verre boven tallooze onbeduidende manlijke producten staande.

Slechts als echtgenoote en moeder is de vrouw o 11 v e r v a 11 g b a a r en o n m i s b a a r, en ouders die I11111 dochters groot brengen ,,inet het bepaalde „doel en in het stil vertrouwen dat ze, eenmaal

Sluiten