Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overspel niet verschillenden blik, omdat v r o uwelijke overspeligheid óf aan sexueele ontaarding te wijten is (want de normale vrouw is 1110noandriesch) óf' aan een hartstochtelijke liefde, in welk geval de man een indringer tegenover zich vindt, die het hart van zijn vrouw in bezit heeft genomen; terwijl daarentegen manlijke overspeligheid op zich zelf geen bewijs is van sexueele 'abnormaliteit (want de gemiddelde man is niet polygynische neigingen behept) en haar verklaring meestal niet vindt in een nieuwe liefde, doch in de zucht naar bevrediging van geslachtelijke lusten.

Wat men tegen deze zoogenaamde „dubbele moraal" pleegt in te brengen is even oppervlakkig als onsteekhoudend. Allereerst worden de venerische ziekten in 't veld gebracht, waarbij men dan vergeet, dat deze evengoed voor de vrouw als voor den man een gevaar zijn, wanneer zij geslachtelijk libertineeren. Men denke slechts aan de prostituees! Willen we dus de vraag bespreken. of beider zedelijke overtredingen even streng beoordeeld moeten worden, dan behooren die ziekten buiten discussie te blijven. Het is vreemd, dat dit minister Modderman ontging, toen hij ') aan een afgevaardigde der Eerste Kamer, welke er op

1) In de zitting van 2 Maart 1881, bjj do beraadslaging over het nieuwe Wetsontwerp van Strafrecht.

Sluiten