Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„heuchelte sexuelle Erregung von Frauen findet „in der Ehe lmufig statt." De schijn van het tegendeel ontstaat, doordat men haar behaagzucht, haar groote behoefte aan liefde, haar trouwlustigheid ten onrechte aan een physiologisch-sexueelen dran» toeschrijft. Bij den man is inderdaad de behoefte om zijn natuurdrift te bevredigen een van de sterkste prikkels om te trouwen1); bij de vrouw daarentegen spruit de huwelijksbegeerte voort uit het verlangen naar een eigen huiselij ken haard, en naar een beschermer en verzorger, welken zij in liefde kan aanhangen. Waren de sexueele behoeften der vrouw werkelijk zoo dringend als sommige feministen voorgeven, dan zouden we den man tot zich lokkende of zoo bereidwillig van dienst zijnde vrouwen door een onweerstaanbaren paringsdrang of zucht naar geslachtsgenot moeten gedreven zien. En toch merkt men dit zelden, en geven zulke vrouwen zich bijna steeds uit hebzucht prijs, immers zij laten den man voor haar goedgunstigheid b e t a 1 e n. De prostitutie is dan ook een onweersprekelijk bewijs van de grootere manlijke geslachtsdrift.

liet is na het bovenstaande tevens duidelijk, wat men te denken heeft van de op zedelijkheidscon-

1) Van (laar dat hij minder of later huwt, waar hem de gelegenheid gegeven wordt ook buiten den echt zijn geslachtsbehoeften te bevredigen.

Sluiten