Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„das eigene T, o o s, Liigenhaftigkeit, „Habs ucht, ethisclie Stuinpfheit, Bosheit l»is ,,/ur Gewalttluitigkeit, Gleichgültigkeit gegen vene„rische Lrkrankungen und die Verbreitung dersel„ben, Unzuganglicl 1 keit fiir irgend welclie Iies.se„rungsversuche '), Hang zur Kriminalitiit. J)iese „Eigenschaften allein wiirden das Weib zurBettle„rin, \ agabundin oder gar Verbrecherin machen. „S o b a 1 d s i c li z u d i e s e n Eigenschaften die Schamlosigkeit und sexue 11 e „A n a s t h e s i e g e s e 11 e n , w i r d das Wei b ' ïostituirten. Die Prostituirten reprii..Hcntiren eben unter den Frauen den Parasilismus, „den unter den Mannern die Vagebunden und Ver-brccher darstellen." Zoo oordeelen ook in hoofdzaak Tarnowsky, Lombroso*), l'arent-Duchatelet3), Pierre Dufour4) en allen, die nauwgezette studie van het prostitutievraagstuk en zijn geschiedenis gemaakt hebben < »f voldoende ervaring bezitten. De meeste

1) Volgens Tarnowsky, „Prostitution und Abolitionismus'' ljjden die pogingen tot verbetering in meer dan »«/„„ schipbreuk.

2) C. Lombroso et O. Ferrero, La femme oriminelle et la prostituee. Deze schrijvers en I'auline Tarnowskaja, „Etude anthropométrique sur les prostituees et les voleuses" hebben aangetoond, hoe de geestelijke ontaarding bij de prostituees haast altijd gepaard gaat met meer of minder talrijke lichamelijke afwijkingen en onregelmatigheden.

3) Parent-Duchatelet, De la prostitution dans la ville de Paris.

4) Pierre Dufour, Histoire de la prostitution ohez tous les peuples.

Sluiten