Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willige inlijving" verhaalt zij de geschiedenis van een wees, die op een avond met een vreemden lieer naar den schouwburg meeging en daardoor te laat in haar dienst terugkwam. „De vriendelijke ..heer bood onmiddellijk zijn hulp aan. daardoor „de gelegenheid vindende zijn prooi in één avond ..te bemachtigen, waaraan hij andei's waarschijnlijk „eenige avonden had moeten besteden. Hij nam ..haar mede en toen zij den volgenden ochtend „ontwaakte, wist (!) zij dat voortaan bet weeshuis, „haar dienst en elk eerlijk middel om haar brood ..te verdienen voor haar gesloten was."

Men moet maar durven om een meisje, dat met een vreemden heer, na kennismaking van één avond, den nacht in een rendez-voushuis doorbrengt en daarop voor geld zich aan ontucht gaat overgeven, voortestellen als een onschuldige en onvrijwillige „prooi" van manlijke verleiding! liet komt niet in het wonderlijke brein van Mevrouw Jacobs op dat, wanneer alle meisjes even gemakkelijk als deze veile deerne in één of twee avondjes waren te „verleiden", er weldra geen ongerepte maagd meer rondliep. Ook is haar onbekend dat een fatsoenlijke vrouw liever den dood verkiest of armlastig wordt, dan van prostitutie te leven. Gebrek en armoede d w ingen niet met onafwendbaar noodlot tot prostitutie, doch zetten een Hink en zedig meisje aan tot een uiterste inspanning van alle krachten en een zoo nauw

Sluiten