Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeking weerstand boden, en zich niet schaamt deze veile deernen met dappere helden te vergelijken, heeft alle oordeel des onderscheids verloren en zou, bleef ze zich zelf gelijk, over die veel talrijker meisjes, welke haar eer niet alleen quasi verdedigden, doch uok bewaarden, zoo barstens vol bewondering moeten zijn, dat zij op staanden voet uit elkaar sprong. Het is een schande voor den „Nationale vrouwenraad van Nederland dat zij een dergelijke infame passage op haar kosten heeft doen drukken.

Onze aandacht nu wijdende aan de vraag wat tegen de prostitutie kan gedaan worden, stellen we op den voorgrond dat slechts naïviteit een definitieve oplossing van dit vraagstuk mogelijk kan achten. Zoolang er vrouwen zijn, door de natuur met weinig of geen schaamtegevoel bedeeld en hunkerende naar een lui. lekker leventje met opschik en mooie toiletten, zoolang zal er prostitutie bestaan. Dat wil dus zeggen: zoover onze blik in de toekomst reikt. Ook in den heilstaat der socialisten! Want daarin zijn wel de voortbrengingsmiddelen gemeenschappelijk eigendom, doch heeft ieder beschikking over een grooter of kleiner quantum genots- en gebruiksartikelen en is t niet in te zien waarom een man, in ruil voor dergelijke artikelen, geen geslachtsbevre• üging zou zoeken bij vrouwen zonder schaamteoe-

O

voel en verlangende naar een lui en lekker leventje.

Sluiten