Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moer dan van pogingen tot gewelddadige onderduiking verwacht ik goeds van een middellijken huwelijksdwang, zooals ik dien in 't eerste opstel kort °»tworpen heb; want ik meen dat de vraag naar prostituees belangrijk zou verminderen, als de mannen meer en vroeger trouwden. Eduard von Hartinann voorspelt zelfs van een dergelijken mdirekten huwelijksdwang zooveel goeds dat hij schrijft „Auch die Prostitutionsfrage wird mit vgel.ist. wenn allen Weibern zur Ehe verholfen wird. ••'iii.l die Manner rechtzeitig zu einer Gattin <>e,.langen, und ich glaube nicht, dass es eine andere vMöglichkeit als «liese giebt. um die Prostitution „aus der AVolt zu schallen. Befördert hingegen „wird die Prostitution durch alles das, wodurch -die Ehelosigkeit befördert wird, u. s. w."

Ei ligt veel waars in deze woorden; toch straalt er een te groot optimisme uit. Want lang niet alle met prostituees verkeerende mannen zijn ongehuwd! Er zijn ook getrouwde onder; de één, met polygynische neigingen behept, verlangt naar afwisseling; een tweede wil op onnatuurlijke wijze bevredigd worden; een derde heeft een ziekelijke vrouw; een vierde een egoïstische, die een afkeer heeft van geslachtsomgang en alleen van vrouwenrechten weet, niet van vrouwen-

1) E. von Hartmann, Tagesfragen. n". Vil, p. 130.

Sluiten