Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plicht e n ') enz. Doch voor 't overige is 't waar, • lat <le meeste klienten der prostituees vrijgezellen zijn en «lat in den regel zelfs een voor zijn verloving allesbehalve gelijk een kuische Joseph levend man als verloofde en echtgenoot zijn uitverkorene getrouw blijft. Vermindering der vrijgezellen gaat gepaard met vermindering der prostitutie, en wordt t weer regel dat ook in de beschaafde standen de jongemannen zich vroeg verloven en niet te laat trouwen, dan zal voor een aanmerkelijk deel het verkeer met prostituees afnemen en zullen eveneens de liaisons, welke nu vele mannen boven den echt verkiezen omdat zij hun volledige vrijheid laten, verminderen. „Es ist fiïr ..einen jungen Mann um so leiehter, zeitweilige „Selbstbeherrschung zu iïben, je naher und gewis„ser ihm das Ziel der Ehe vorsebwebt" 'l). Ook de Roomsche kerk, met haar bewonderenswaardige menscherikennis, heeft altijd geweten dat 't beste middel om de manlijke lusten in toom te houden en in veilige bedding te leiden een vroege verloving en een vroeg huwelijk zijn.

1) De handelwijze van dit laatste soort vrouwen staat met bedrog gelijk, omdat de stilzwijgende voorwaarde waaronder iedere man den echt aangaat deze is, dat de vrouw hem bereidwillig van dienst zal zjjn, als tenminste geen zwangerschap, zoogen, ziekte enz. een redelijk beletsel vormen.

'2) E. von Hartmann, Moderne Problemen, n". IV, p. 55.

Sluiten