Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£L| T1 SleC'"S ™™<"elijte.

j1"1"! W« '»*<■" lee,'s ')<>e Me-

ZT , " aC\e" ««o •»"»< "ver 'Ie mui\eei(e verachting", waaronder die schepsels gebukt gaan. hoe Mevrouw Rutgers ze opgetogen ais heldinnen verheerlijkt: de heer Aletrino büjft

, U ,e.bet00n ,liet ilchter en spreekt over prostituees, die „meer respect dikwijls afdwingen voor " ar levenswandel dan menige fatsoenlijke oer,huwde vrouw, dan menig ongehuwd meisje uit »'len bitsoen lij ken stand" (p. 34). Die respect ' "'ngeude levenswandel is dezelfde «elke bij jongemannen als J i e d e r 1 ij k" wordt gekwahliceerd!! En dat wil dan smalen op „dubMe moraal" e„ „tweeWei J

r,e IJ ve beoordeeling van man en vrouw'

\at over het sexueele leven geschreven wordt J' gewoonlijk aan drie fouten. Over de eerste nebben we reeds gesproken; zij is deze. dat men bet fundamenteele verschil tusschen man en vrouw geheel ^ negeert en zelfs een belachelijke meid als - mt de „Handschoen" (van Björnson),

den man vergende, dat bij vóór zijn verlovin, /ich met geen ander meisje bemoeid hebbe en <*en achtelijk volkomen passief geweest zij. ophemelt als ..zedelijk het hoogst staande en de mannen ver

heifl.Uja! 1)iannei' Vei" V00ruit • • • • hi dwaas-

Be tweede bestaat hierin, dat men 't geslacbts-

Sluiten