Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T" re,<Jienste]ijks te zien. en volkomen onthon

"jkt °"s trilde"

r r„'Z* 'e 4 Vaste"' ^11 kastijding

T'v"" ' W'"V''i mee.

iee.1" to, ' „elke 't mensch.

tot zoon hoogen trap van geestelijke ont-

\m e mg heeft doen stijgen, niet kan bedoelen flat

'' °",mkk<' '"8 m i''otseling tot staan zon komé,,

ii . ) lolstoy lanffzampi*-

'-'"•I zou uitsterven. Onthouding vanVleescheliiko .emeensela,,, g.d,,...,,e« in.J

Selt,":'ve

vrouw i «'»

vtonw „m Gods wereldplan door het verwekken.

0Pvoeden van een zoo groot mooeliil

tedLnêm ^ '6VenS 8esc''ikte kinderen

Van Houten heeft in yiin r~0„i ,1 i n • , •' «-Beschouwingen over

,te hevoitngsleer in verband met de sexneele

veel Potes'toT1 T" -rp"lailkt-zelfs onder veel ïotestanten de ascetisch-kathoheke leer na

;ver we ke |« toegeven aan de ges.Ü Z,Cl' m' Olijke zwakheid, ja zonde, acht

1) Mainlander, Die Philosophie der Erlöaung

an Houten, Bjjdragen tot den atrjjd enZ. p. l29 aeq.

Sluiten