Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de kinderen als de zoenoffers beschouwt van het slechts binnen den echt toegestane geslachtsverkeer der ouders. Het huwelijk was namelijk voor de Kerk een vergelijk met de gemiddelde zondige menschelijke natuur, aan welke de kracht om naar het hoogste, de reine maagdelijkheid, te streven ontbreekt; een uitweg dus om grooter verderf te voorkomen. Uitdrukkelijk zegt Tertullianus: „Het huwelijk, zoowel als de hoererij, is eene ver..menging des vleesches, dat wil zeggen dat de „Heere deszelfs vleeschelijke begeerlijkheid met ..hoererij heeft gelijkgesteld."

Dergelijke opvattingen liggen ook ten grondslag aan de gewone bestrijding van de Xieuw-Malthusiaansche propaganda en maken haar onzuiver en ondeugdelijk. Want ziet men iu de geslachtsbevrediging op zich zelf geen kwaad, dan valt er op het eerste gezicht niets tegen te zeggen, dat de menschen zich dat genoegen verschaffen, ook al passen zij tegelijk middelen toe die de bevruchting voorkomen. Door de verhindering der bevruchting worden immers de rechten van geen levend wezen geschonden; wie haar, wegens de er mee gepaard gaande verspilling van spermatozoën, waarvan misschien één tot ontwikkeling had k u 1111 e 11 komen, een „moord' noemt, zou ook iederen man. welke ter voorkoming van nachtelijke zaadvloeiingen geen geslachtsomgang met een vrouw zocht, een „moordenaar" moeten noemen! Een

7

Sluiten