Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele wereld machtige rijken heeft gevormd, is I ïtUikrijk niet in staat zijn in deze eeuw verworven koloniën voldoende te bevolken en kan 't zijn eigen bevolking slechts door den grooten toevloed van vreemdelingen op dezelfde hoogte houden; zoodat naar menschenberekening het getal zijner inwoners op 't eind dezer eeuw niet eens meer de helft zal beloopen van die van Duitschland

en het tot een tweede-rangs-mogendheid zal zijn afgedaald.

We laten deze kwestie verder rusten en komen aan de derde fout, de geschriften over het sexueele leven eigen. Het is deze, dat men de sterkte der manlijke geslachtsdrift gemeenlijk onderschat en de onthouding te gemakkelijk voorstelt. Dat kan zijn paedagogisch nut hebben, doch is niettemin een fout. Men pleegt, ten bewijze dat 't een man niet onmogelijk is zijn geheele leven lang zich geslachtelijk te onthouden, veelal te wijzen op het coelibaat der Roomsche geestelijkheid. Ik denk dat zij. die dit doen, wel niet de werken van Mr. Henry C. Lea en van pater M. Chiniquy zullen gelezen hebben Bovendien vergeten zij dat men zeer onkuisch kan zijn, ook al onthoudt men zich van geslachtsomgang met vrouwen, en dat die priesters religieuze motieven hebben om zich in

1) Mr. Henry C. Lea, History of saoerdotal Celibaoy.

M. Chiniquy, Fifty years in the Churoh of Rome.

Sluiten