Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel thuis, dan dat ik mijn bezoek nu enkel zou uitstrekken tot een poging u te verzekeren. Heeft u geen lust voor de Maatschappij werkzaam te zijn ?"

„Inderdaad zou eenig werk mij niet onwelkom zijn. Ik heb genoeg van het luieren."

„Dan geloof ik iets te weten voor u. En voor ons. Daar maak ik geen geheim van. Ziet u eens, Zuid-Holland is op het oogenblik als hoofdinspectie vacant. Het is gemakkelijk werk, althans voor iemand als u. De agenten jagen het veld af. Als ze hulp noodig hebben, wenden zij zich tot u. U van uw kant spoort hen aan, door geregelde bezoeken."

„Zoodat ik als het ware voor hun ijver insta?"

Geen quaestie van. Alles werkt op percentage. De agent krijgt zijn tantième, als hij een post afsluit. Doet hij dat met den hoofdinspecteur, dan is de gewoonte, dat hij met dezen deelt. De hoofdinspecteur krijgt, al werkt hij met geen enkele post direct mee, toch over de geheele provincie een tantième. Hij heeft bovendien een vast, hoewel klein salaris en reiskosten. Daartegenover heeft hij de verplichting te zorgen, dat zijn provincie een minimum opbrengt."

„Ik begin te begrijpen," zeide van Vleuten. „Enfin, als het een quaestie van werken is, dat kan ik! Het resultaat van goed werken zal wel steeds succes zijn. Dus, ik heb wel ooren naar uw voorstel."

„Ik zal het aan de directie voordragen. Alleen de

directie ziet graag, dat de beambten bij de maatschappij verzekerd zijn."

«Of zij gelijk heeft," zeide van Vleuten. „Goed voorbeeld doet goed volgen !"

„Dus als u begon

„Pardon, de directie moet beginnen. Zoodra ik de mij door u voorgestelde positie bekleed, sluit ik oen verzekering.

Sluiten