Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betsy was er over uit.

„Keurig!" riep zij. „Wie heeft dat zóó voor je besteld?.. O ja, ik weet het al het is in orde, en het staat je

lief."

En met den vinger prikte zij Ella in de heup, op de grens waar de kabaja behoort te eindigen om niet te lang te zijn, en evenmin indecent kort.

...Je ziet er snoezig in uit," herhaalde zij.

En daarin had zij gelijk. Want de Indische sarong en kabaja, die, slecht gemaakt, bespottelijk kleedt, en dan ook maar het best onder „nachtgoed" wordt gerangschikt, is een nttfjligr, dat in hooge mate flatteert, als het goed gedragen wordt.

In Batavia scheidde men. Van Vleuten en Betsy om naar Soerabaja te gaan, waar de eerste zijn oude betrekking weer innam, Becker en Ella, om den zwerftocht te beginnen, waartoe jonge ambtenaren veroordeeld schijnen, en waaraan zelfs ouderen niet altijd ontkomen, en die niemand anders voordeel aanbrengt dan de stoomvaartmaatschappij en andere ondernemers van transportmiddelen.

Want dat is het verschil tusschen den particulier, die het welzijn van zijn zaken beoogt, en het Gouvernement, dat de eerste zijn employé's bij voorkeur daar plaatst of laat, waar zij met de omgeving bekend en vertrouwd zijn. terwijl het laatste zijn ambtenaren overplaatst, zoodra er gevaar dreigt dat zij in denzelfden toestand geraken.

En dit is maar goed ook, daar de ambtenaar anders zich te vast nestelen zou. en in zijn omgeving een invloed zou kannen krijgen, die hem tot een staat in den staat zou kunnen maken, tenzij.... hij zijn meerdere kennis en invloed ten nutte van het Gouvernement aanwendde.

Doch dit veronderstelt het Gouvernement blijkbaar niet van zijn ambtenaren, de koopman wel van zijn employé's.

MODERNE SCHELMEN. 15

Sluiten