Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Houweningen, met de rechtspraak .... enfin, spitsvondigheden hè... . en van die moderne aanstellerij.... Ja, 't is wat tegenwoordig, met die malle begrippen bij de jonge ambtenaren, van humaniteit en zoo. . .

Charlotte had over haar naaiwerk heen een stillen glimlach om den autoritairen toon.

Maar Nelly drong aan en toen?"

De residentsvrouw zette zich tot geregeld af-vertellen.

„Toen zijn ze dan tóch maar gegaan. Nu hoor ik, achteraf, dat 't al vroeg 'n beetje rommelig was, de meeste dames waren al voor twaalven naar huis .... er werd trouwens haast niet gedanst, alle heeren stonden om de roulette heen. En d'r werd zwaar gespeeld óók, hoor ik ... . veel planters natuurlijk en veel champagne. Dat schijnt dezen keer wel heel erg te zijn geweest. En als je rekent, dat 't al heel vroeg vol was in de stad van lui die van verre ondernemingen kwamen en die allemaal in 't hötel hebben gedineerd met de noodige champagne, dan kun je nagaan ....

„Nu schijnt 't zóó te zijn geloopen. Herbert had al wat veel op en hij kan .... wist jelui dat niet ?. . . . nee, hoor, hij kan d'r eigenlijk heelemaal niet tegen. Ze hadden eerst wat gedanst.... hij met Henny.... o, je begrijpt, zoolang als wij d'r waren, was iedereen natuurlijk héél correct.... en, ja, 't zal tegen elf uur zijn geweest.... stellig niet later .... want je weet, Nelly, hoè m'n man is.... toen zijn we met ons drieën naar huis gereden. Toen schijnt Herbert onmiddellijk bij de roulette te zijn gegaan. Iedereen was daar. In den vooravond was er ook al gespeeld, maar zooals 't dan gaat, in 't begin zijn er altijd meer kijkers dan koopers. Herbert schijnt ontzettend hoog

Goenong-Djatti. 12

Sluiten