Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't zou beter zijn voor hem, en voor zijn carrière, als hij een beetje uit haar invloed vandaan kwam. Hij moest maar trouwen, vind-ik, met een héél gewóón meisje."

„Dat kun je denken," spotte Amelie, „na zoo een hopelooze liefde."

„O, er zijn meisjes genoeg, dat zal hij toch óók wel leeren inzien .... al zijn ze dan hier niet," zei ze kalm-sarrend. 't Stak haar nog altijd, dat Amelie zich iets verbeeld had van Kolff....

„En daarom ook is 't maar héél goed, dat hij wordt overgeplaatst."

Nelly greep naar 't verfomfaaide nieuwsblaadje op de tafel, keek 't, hoewel ze wist er niets in te zullen vinden, nog eens werktuigelijk door.

„Er staat nog niets in. Maar morgen misschien."

„De krant? O nee, de krant zegt niets," weerlegde de residentsvrouw met beslistheid. „Daar kun je zeker van zijn. Juist zooeven, toen 'k wegging, hoorde ik m'n man er nog eens met Van Hoven over spreken, aan de telefoon. Die vindt 't natuurlijk best. Och, m'n man zegt.... hij laat zich nogal wèl leiden, maar je moet 'm zoo alles zeggen. Zoo een man moest toch uit zichzelf begrijpen, dat 't in 's lands belang, beter is... . al die détails .... wat hebben ze er in Batavia mee noodig. Mijn man en Herringa hebben geseind .... dat is immers voldoende."

„Maar 't is toch 't recht van een redacteur in z'n krant te schrijven, wat hij wil en wat hij.... ik bedoel, daar heeft in ieder geval een ander niets mee te maken. Als ik redacteur was, liet ik me door niemand de wet stellen, door niemand .... Ik zal niet zeggen, dat ik

Sluiten