Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

William je raadpleegt in alles, en vertelt van alles."

Charlotte knikte toestemmend.

„En juist hier in Indië, waar op iederen man, die 'n beetje.... 'n beetje positie heeft, een zoo veel grootere macht en verantwoordelijkheid drukken dan in Holland .... juist hier worden ze door hun vrouwen in den steek gelaten .... voor.... japonnetjes-prutsen .... en leuterpraatjes.... en klets-visites.... Om Nel zeg ik 't niet. Nel is lief. ..."

„En ze is vroolijk," zei Charlotte, „dat mag je hiér dan toch ook wel hebben. Ik ben vaak stil, down .... lang niet altijd een amusante vrouw voor William."

„Dat Nelly zoo vroolijk is en zoo lief, weet ik óók wel te waardeeren," verzekerde De Klerk met warmte, „het is best-mogelijk, dat ik aan diezelfde onuitputtelijke vroolijkheid van Nel meer heb te danken, dan 'k zelf weet.... En daarom ook .... je hebt gelijk, Charlie .... Ik moet tevreden zijn .... en niet zeuren .... alleen, ik zal je toch wèl èrg missen."

Charlotte glimlachte.

„Dat doe je dan maar."

Dan had ze een uitroep van bewondering. Ongemerkt waren ze de flauwe helling opgeklommen, die steiler afglooide naar den anderen kant, vóór ze uit. Beneden, in een bocht van den weg, lag de groote kampong „Pertjoen", middenpunt van een zestal ondernemingen in de buurt. Aan weerszijden van den smallen, witten grindweg stonden de dicht-bijeengegroepte ataphuizen, vredig in 't kalm-klare maanlicht, dat hoog uit den lichten hemel in zachten zilvervloed over al die lage, slapende hutten neerstroomde. Palmen — slanke klappers en lagere pisangs met gladde breede bladen,

Sluiten