Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar Singapore is toch veel grooter en veel drukker?"

„Singapore.... o, ja — maar hoe lang heelemaal was ik daar! En nog had ik er allerlei menschen te spreken, in die paar dagen. Het is er wèl drukker en vooral, zooveel meer Europeesch dan hier, ook om de manier, waarop de lui er zich kleeden."

„Dat zie je in alle Engelsche kolonies toch?"

„Ja ... . ik vind onze gewoonten daarin beter .... als je de gemakzucht maar niet overdrijft.... Maar van Singapore .... weet je wat daar m n amusantste indruk geweest is .... een Faust-opvoering in 't Maleisch, in 'n Inlandsche komedie .... zoo een gewone Bangsawan

„Dat zal de moeite waard zijn geweest."

„Ja, 't was prachtig.... Je hebt er ook, in Singapore, een massa van die oerrijke Chineezen .... magnifieke landhuizen hebben die lui en rijtuigen, die glimmen van 't koperbeslag overal.... dat vinden ze mooi .... en daar zie je ze dan 's avonds in langs 't strand rijden ....

Ze zwegen even.

„Er is een massa gebeurd hier, sinds ik weg ben. ^

„Ja .... heb ik je niet trouw op de hoogte gehouden ?"

„Schitterend maar die overplaatsing van Carel

van Houweningen ?"

„Nog niets van gehoord. Misschien dat ze t toch niet aandurven, 't Zou dan toch ook schande zijn. Het is m'n innige overtuiging, en iedereen, die eerlijk en onpartijdig oordeelt, denkt zoo, dat er geen sprake van is, dat hij eenige schuld heeft."

„O maar, dat zegt niets . . .

„En dan . . . . voorloopig kan-ie toch niet weg. Herringa

Sluiten