Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meesten het ontgaat, bewijst haar handelwijze dat alles berekening is en haar eigen gevoel erbuiten staat. Des te erger voor de heer Gladziwil. Hij moet 't maar zelf weten. Mij amuzeert het meer dan 't mij hindert. Onder ons, ik vind hem onuitstaanbaar met zijn poze van fijne man en die zich toch zoo grif laat beetnemen door de eerste de beste goevernante. 't Is heusch niet geschikt om 't respekt voor de mannen te versterken.

— H'm jawel, gaf ik toe. Dat zijn we eens. wij mannen zijn bijziende als het 'n vrouw betreft waarop we een vue hebben. Maar dat oppervlakkige hebben we gemeen met de vrouwen. Die zijn nog erger, zijn totaal blind. Haar keuze wordt geleid door nog vreemder beweegredenen dan bij de mannen.

— Hoe bedoelt u dat?

— Wel, een man laat zich, wat men noemt, bedotten door 'n vrouw, maar hij kan nog verlieven op 'n rein, onschuldig wezen. Waar is de vrouw, die bij een man in de eerste plaats rechtschapenheid zoekt, eerlijkheid, recht-uit zijn, ik bedoel voor 't huwelijk.... na de keuze, ja dan verandert men een weinig van inzichten? Maar gewoonlijk hoe meer vleierijen, hoe vlotter men

Sluiten