Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lui zonder middelen genoeg in de familie. Maar gelijk begreep hij niet veel eraan te kunnen doen.

Hij bekeek nu ook zijn zuster, zag haar burgerlijk type tegenover de natuurlijke gratie en 't gemakkelijk bewegen van zijn vrouw. Nee, dat moest-ie bekennen, Greidanus kreeg met het geld geen schoonheid erbij. De opgesmukte kleeding, haar plompe bewegelijkheid en haar radde, rauwe praten vielen hem op; voor een man, meende hij, komt het minder er op aan. Door 't zien van dat verschil begon hij haast weer van zijn vrouw te hoüen. Als ze maar niet zoo ongenaakbaar deed . .. .?

Zijn zuster zag zijn stroefheid, zijn kritisch kijken, en voor ze zich neerzette, zei ze flinkweg.

— Zeg broertje, ik moet je even apart hebben.... over zaken ik mag toch wel, niet waar?

Bosschers, met eenige wrevel, rees moeielijk op en lachte toestemmend.

Broer en zuster gingen naar de suite. Mevrouw Bosschers hoorde^ze vaag spreken.

Zij zelf stond nu tegenover Greidanus, haar vroegere geliefde. Haar oogen vonkten even en haar lippen beefden.

Hij wilde ontwijken door te gaan zitten, maar ze gaf door blik en handgebaar te verstaan, dat

Sluiten