Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat nu als een waarschuwing te beschouwen, gezonde bezigheid voor hem te zoeken en 'n leefregel vast te stellen, laat u hem tobben en ploeteren heele nachten door. Zoo'n jongen had tuinman moeten worden of boer. Nu is het te laat mevrouwtje, 't was al te laat toen hij hier kwam.

De dokter had dit zacht gezegd, heel ingehouden, niet als 'n verwijt, maar als 'n zakelijke mededeeling, gewoon het elke dag te verrichten. Hij deed zijn plicht in vol besef, zooals een priester wijst naar de hemel, naar de wil Gods. Hij wilde haar 'n hand geven, want er waren anderen, die wachtten. Maar nu hij opkeek, zag hij haar tranen druppelen, stille wreede tranen zonder woorden, zonder eenig andere heftigheid van smart, en hij kreeg medelijden, zei om te stillen:

— Kom mevrouwtje, u moet u dat niet persoonlijk aantrekken. Ik heb 't zoo niet bedoeld, meer in het algemeen gesproken, begrijpt u

Nee, dokter 'k wist 'tal... in de trein

en thuis.... o, allang.... 't is waar! Maar een moeder kan alleen niets doen.

— Kom, kom, troostte de dokter, die zich verlegen gevoelde.

Zij droogde snel de al te willig gekomen tranen,

Sluiten