Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht kon wezen, om onder de wielen te springen, en gelijk toch weer zoo snugger om ongedeerd eruit te komen! Beesten zijn toch wel gehecht aan menschen, dat ze zoo iets in 't dolle ondernemen. Een mensch zou 't nooit doen. Gelukkig niet!

Menschen waren verstandig. En toch je weet

soms niet waartoe je komt. Ze had zoo vaak gelezen van helden, die over breede grachten waren gezwommen, van steile muren gesprongen, zich waagden in laaiende vlammen. Of bestonden die dingen alleen maar in boeken?

Nee, 't kwam toch ook wel voor in werkelijkheid, niet zoo overdreven, niet zoo romantisch. Laatst nog las ze in de krant, dat een mau was verdronken, omdat hij zijn kind wou redden, dat door 't ijs zakte— en dan die groote brand, waar de man z'n vrouw door de vlammen heen

uit het instortend huis haalde Haar man, nee,

die zou nooit zoo iets doen. Die was te log, te gemakkelijk. Hij voelde zich te vast met z'n paar ongelukkige centen. Maar was zij zelf anders? Had ze ook niet, terwille van dat kleine fortuin dat zoo'n vastigheid gaf, die man getrouwd zonder echte, ware liefde. Ze was wel overmoedig geweest om te meenen, dat zij met haar liefheid en haar

Sluiten