Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paaien, zoodat zij werd volleerd en listig, een ordelijk-lief vrouwtje, maar daarmee niet gelukkig.

Het leventje gleed in de beste verhouding een paar jaar voort. Oogenschijnlijk. Maar toen begon hij in te zien, dat die twee vrouwen met elkaar eens, hem eronder hielden - en hij daar voor een oortje thuis lag.

Voor zijn liefhebberijen had hij veel geld van noode, en daarop gingen ze hem langzamerhand, niet uit kwaadheid, maar omdat 't wel wat minder kon, bepingelen. Hij smeet zijn geknutsel er bij neer, kocht zich voor 't zakgeld, dat hij anders daaraan besteedde, weer pintjes bier, ging biljarten en opnieuw de grand-seigneur spelen, t Gaf woorden, vluchtige ruzie, nu eens met moeder, dan met Gabrielle, een gekrakeel, dat telkens werd bijgelegd als het wat lang duurde, om de volgende dag over ander geschilpunt nogeens los te breken: een eeuwigdurend getwist over kleinigheden, waardoor ze al meer van elkaar vervreemdden.

t Ging om de heerschappij in huis.

, HiJ wilde de baas zijn, bevelen, alles naar z'n hand zetten, zag zich toch niet opgewassen tegen zijn vrouw's gemoedelijk-toegevende, fijn-be-

Sluiten