Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem even, maar hij dacht niet erover na, sloop stil binnen. Ze sliep zeker.

Hij moest de flesch melk en 't half fleschje wijn en de karbonaden neerleggen, want zijn handen dreven van de regen, 't Water siepelde uit al zijn kleeren. Hij was overtuigd dat ze sliep, zoodat hij ternauwernood naar 't bed keek. Stilletjes stapelde hij al zijn pakjes neer, terwijl hij heimelijk lachte.

^Nu begon 't kind opnieuw te drensen.

Hij keerde zich om, maar kon niet goed zien. 't Was zoo donker in de wagen. Onder 't afvegen van zijn handen schoffelde hij wat nader.

Maar een schrik viel op hem neer. Een moment stond hij stijf. Wat was er gebeurd ? Toen stortte hij zich bevend vooruit.

Zijn vrouw lag met 't hoofd over de rand. Een vaag vermoeden zei hem 't ergste. Nee, nee, dat kon niet!

In angst en bibbering hief hij haar op, zei: Wat is dat nou voor gekheid! ?

Maar haar hoofd viel uit zijn handen terug. Op de grond lag bloed.... bloed. Er hing nog zwart geronnen uit haar mond. Haar oogen waren gebroken. Vol ontzetting staarde hij er in. Nu

Sluiten