Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtige argumenten moeten vormen tegen dit stelsel. Immers, het splitsingsysteem is niet door te voeren, als men het vierde lid van art. 1 mist en de daarmee verwante strafbepalingen (art. 50, eerste lid, 6e). In slijterijen, ingericht zooals het behoort, zouden dus aanwezig moeten zijn sterke dranken in alle gevraagde soorten, in gecapsuleerde- of gelakte flesclijes en flesschen, metende elke hoeveelheid vanaf 2 deciliter. Maar dit is een onmogelijkheid! De slijterij zou dan over ruimten moeten beschikken van enorme afmetingen. Gaat eens na: de een verlangt zijn jenever met veel elixer, de ander wederom prefereert een slappe bitter, etc. De één gebruikt deze elixer, de tweede die. In 't kort, het is niet te doen iedere soort, iedere nuance, in iedere hoeveelheid gecapsuleerd of gelakt in voorraad aanwezig te hebben.

Doch er zijn meer bezwaren; men kan niet op een hoeveelheid van 2 deciliter de flesch cadeau doen. Ieder, die de praktijk van deze zaken kent, weet, dat men ze niet dan zeer moeilijk kan laten betalen. Men geeft dan flesschen in ruil, dikwijls van anderen vorm en inhoud. De eigen flesch, de gestolen, verduisterde flesch, alles wordt aangeboden. De flesschendiefstal, een kwaad waaronder de bier- en mineraalwaterhandelaar zwaar gebukt gaat; waartegen alles wordt geprobeerd, maar waartegen zeer weinig is te doen; waarvan alleen de gewetenlooze opkooper van flesschen en ontrouwe dienstboden als anderszins profiteeren; dit kwaad wordt door het splitsingsysteem ook in den handel in sterken drank ingevoerd door de wet. Men telle de hier genoemde bezwaren niet te licht. Maar wie denkt, dat dit alles is wat tegen het stelsel aangevoerd kan worden, is er bij lange na niet. Laat de

Sluiten