Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedwongen verklaringen te teekenen waarbij zij aan banden worden gelegd ten opzichte van de weinige vrijheid die de verordening hun nog heeft gelaten.

Waarlijk, zulke toestanden zijn in strijd met een gezonde wetgeving, die de vrijheid der burgerij alleen an mag kortwieken als zulks door het algemeen belang beslist geeischt wordt.

De vrijheid van den Nederlandsche staatsburger is

e^V-eej iWaa>rd' °m die d°°r driJven van een enkele partij dikwijls niet eens de meerderheid vertegenwoordigende, zoek te laten gaan.

daü°' V!ndit,artikel kan van veel nut ziJn °p iotin?s-

dagen. Het is al meermalen geconstateerd ook in verslagen van den Volksbond tegen drankmisbruik, dat in verkillende gemeenten de vergunninghouders medewerking verleenen om het drankmisbruik van lotelingen tegen te gaan; waarschijnlijk is dit gunstige verschijnsel

danken aan de organisatie, die ook onder de drankverkoopers al meer en meer groeit en nut afwerpt. De gevolgen van deze bepalingen kunnen bij zulke verse ijnse en kalm onder de oogen worden gezien. En dan zal men ook moeten toestemmen dat er veel hards is gelegen in een bevel tot sluiten der vergunningslocahteiten op een lotings- of dergelijken dag.

Voor een enkelen loteling misschien, die zich te buiten wil gaan, moeten op zulk een dag alle andere bezoekers worden geweerd.

. ver8unninghouder staat bij den verlofhouder ook in dit opzicht verre ten achter. Dit is niet noodig, ons inziens, als men in dergelijke gevallen den gemeenteetgever vrijheid gaf niet tot sluiten, maar slechts tot een verbod van den verkoop van sterke dranken. Daarmee zou ongetwijfeld hetzelfde resultaat worden bereikt

Sluiten