Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

££. "7 ,heef'met fa*™ 1 ^ ~

Ks£*r?i?=«s

nemen. E„ van J^cht? W- to

In de stukken bij de wet van iQrw e j i»

Sllsiii

maken zoo »oed als ,! Setrach'

geen wisselttp de foToLTm''*'' "T ^ meer de menschen IJ . , ' Propere „iet

Men do» m »„ i. 1 make" met een doode mnsch. ? bi] een herziening? der wpf oin/iArM

minstens voor 20 jaar reed* h» i v u eindeIlJk eens wat

■££tr:s:

recht worde aangenomen de iaarliiks te «, wf • °

eer moeten opbrengen hetgeen nu geheven wordt der weTsprakf is^113 ^ berekenin8 de basis

Sluiten