Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Flothuis, met vergunning f 8540 00

Dezelfde zonder vergunning ^ qq

II. J. Schippers, met vergunning. . . . , 12269.00

Dezelfde zonder vergunning b g060 00

B. F. Stroetman, met vergunning . . . % 10023.00

Dezelfde zonder vergunning s 8520.00

En wie nog langer durft beweren, dat voor de groote zaken zoo'n vergunning maar een bijzaakje is, die vrage maar meer cijfers ; ze zijn betrekkelijk gemakkelijk te krijgen.

Het argument, waarop het stelsel gebaseerd is, gaat dus geheel niet op. En men zal toe moeten geven, dat dan eerst sprake is van billijkheid, van gelijkheid voor de wet, wanneer iedereen dit voorrecht kan genieten en niet de enkeling.

Het zou ons een gezonde toestand lijken, als art. 5 uit de wet verdween en art, 26 van algemeene toepassing zou worden verklaard. De woorden „ met toestemming van Ons" zouden dan ook uit dit artikel vervallen, alsook de uitzondering voor de i-vergunning.

Op het oogenblik zijn er twee partijen onder de vergunninghouders; de eene partij, verreweg de sterkste, verklaarde zich sinds lang voor de regeling, zooals ze thans is, dat de vergunning op de persoon, niet op het pand rust. Ons lijkt die toestand ook het meest gezond en rationeel.

Maar een andere partij is daartegen, vraagt de vergunning weer op het pand. Het zjjn meest alle vergunninghouders, die in hun eigen pand het bedrijf uitoefenen. Zij willen zoo de vergunning met het pand verkoopbaar zien gemaakt. Maar als èn het pand èn iedere vergunning verkoopbaar is, over te dragen is op een ander, zooals trouwens de eerste partij altijd gewenscht heeft,

Sluiten