Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij gebruikt met eenige vriendjes zijn boterham in een net café met vergunning. Hoe moet dit nu allemaal ? Dat zullen wij nu eens zeggen, antwoordde men: is in zoo'n kleine gemeente maar één goede zaak en is daar vergunning, dan kan men die gemeente vrijstellen van dit verbod. En wat de kwestie overigens betreft: als een kastelein veel te doen heeft van die jongelui, wel dan kan hij een localiteit van zijn inrichting uit de akte laten schrappen en hij zal er verlof voor moeten vragen, als de jongelui daar een glas melk gebruiken.

Toen was het uit, na zulke klinkende argumenten, waarmee alle bezwaren tegen de wet waren weggeredeneerd.

Maar toen kwam de wet in werking. En toen? Ja, toen zag men de volkomen onuitvoerbaarheid in van een stukje theorie, waarbij de man van de praktijk niet geraadpleegd was.

Vooreerst: hoe ziet men of iemand beneden de 16 jaar is? En als men dat zien kan, hoe ziet men dan of de geleider meerderjarig is of nog een half jaar jonger ?

Wij weten het niet en wij denken, de fabrikanten van het artikel ook niet. Maar de vergunninghouder moet het weten, anders loopt hij vandaag of morgen geducht tegen de lamp.

En laat de vergunninghouder nu niet probeeren den raad te volgen, die hem door een der corypheeën in de Tweede Kamer gegeven werd, nl. om één localiteit zonder vergunning te maken en er verlof voor te vragen, opdat daar de jongelieden hun alcoholvrije consumptie kunnen gebruiken. Want dan loopt hij ook vast er tegen aan. Hij toch, die sterken drank in voorraad heeft in een localiteit, welke binnenshuis gemeenschap heeft

Sluiten