Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuifdeuren als anderszins de bestaande en nieuwe locahteit met elkaar in verbinding. Hij brengt de oppervlakte der zaak op die manier op meer dan het dubbele der vroegere grootte. Maar in de splitsing valt hij niet' Immers de oppervlakte van het vertrek, in de akte vermeld, de bestaande localiteit, wordt geenszins gewijzigd. De akte vermeldde een localiteit van 40 M2.; welnu, die blijft 40 M2., maar de gewijzigde akte vermeldt bovendien een localiteit van 60 M2. Laat de man met het vertrek van 40 M2. de schuifdeuren weg en vergroot hij zijn localiteit tot 50 M2., dan is de zaak voortaan een gesplitste. Doet hij, zooals we aanduidden en brengt hij zijn oppervlakte van 40 M2. zóó op 100 M2., dan kan alles den ouden gang gaan. Een fraaie wet, die drankwet!

We zijn nog meer kunstjes te wachten. Bijvoorbeeld: emand heeft een zaal met vergunning, metende 12 X 8 M. Achter zijn zaal liggen twee woonkamers, ieder 4 X 4 M. Hij wil die woonruimte bij zijn zaak trekken en zoo een zaal krijgen van 16 X 8 M. De oorspronkelijke

foQ0^ Va" 96 M2" Z°U G1' door verh<>ogd worden tot 128 M2. Daar dit echter een vergrooting met meer dan * is, zou de splitsing volgen en de flesschen- en maatverkoop is in zijn zaak te aanzienlijk om dien te kunnen missen. Wat doet hij nu? Hij trekt eerst de eene kamer bij zijn zaal, laat dus de akte zóó wijzigen, dat de localiteit, eerst groot 96 M2., voortaan groot zal zijn 6 -f 16 112 M2. Dit is een vergrooting met minder

dan aldus geen splitsing. Het volgend jaar trekt hg de andere kamer er bij en laat zijn akte wijzigen, zóó dat de localiteit voortaan zal zijn 112 + 16 = 128 M*. Ook nu was er geen vergrooting met meer dan aldus geen splitsing. Door in tweeën te doen, wat ook in eens -an geschieden, behoudt men zijn rechten. Men kan de

Sluiten