Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepleit voor de schrajU * f f'"8 *** ^ 8' n0" 9' Men wil het drankkapiLl° ^ uit de wet-

]Ök 1 Mei 1930 eea lt!ï!j Were® en daartoe zal uitergemaakt worden Terwijl sT" S°°rt vergunni'ngen steeds het zwaard van D, ! hangt n°g

finaa's en vennootslhapne?0 ^ b0Ven ** hoofd d« die vergunning hebben en w^ar^Md^11^6 hchamen' getreden dan die oorspronkelijk de^fi PerS°nen ^ Binnenkort zal de Hoo^e Raad t vormden,

uitspraak te doen Het is t ï, ger°epen Worden hierin

- s'aan op de M„X j t X" I" achl maar ook op hetgeen J -i., en van den wetgever

heeft vastgesteld" Aader!" Wn ^artitel 66

ningen, als in dit artikel »en yerscheidene vergun-

vóór 1 Mei 1930 te vervallen En ^

de rechtvaardigheid getrapt worden T™* ^

De wetgever bedenke wel dat v'

in het gras schuilen. Wat toch ; i!^ "°g meer adders

zaken, waarbij werkelijk hef ^ °i g6Va'? De groote

-erd is, zullen door artikeT , ff

door den wetsherziener niet vol ' w Z°° W®ft en

of geschrapt wordt de ver-., 3a anderS gemaakt

worden immers beschouwd [l, met biezen. Die

schappelijk verkeer.' E„ v<5ór 1'ïèfwT"? maat"

~ppe,ök verkeer ove/^

7i°g"Zud'ï ,'TDsc-1908 s"

voor opvolgers van de het eerst dP vergunning ook

vennooten kan gelden. De zaak is 1 verSunning uitoefenende belanghebbenden beslist hiermee geheel ten gunste der

11

Sluiten